Banner_header
01:01 EDT Chủ nhật, 03/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Giới thiệu

Ban Pháp chế

   BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH KHÓA XIVSTT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Phạm Hồng Thái Phó Trưởng Ban phụ trách
2 Đinh Công Toản Ủy viên
3 Phạm Ngọc Hưng Ủy viên
4 Trần Đăng Sơn Ủy viên
5 Lương Văn Tuấn Ủy viên
6 Nguyễn Thị Tỉnh Ủy viên