Banner_header
01:47 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

 Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
261 17/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 1    1
262 20/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 1    1
263 21/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012 1    1
264 22/2011/NQ- HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
265 23/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
266 24/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình 1    1
267 26/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc Quy định chế độ thù lao hằng tháng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
268 27/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình 1    1
269 28/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế
về việc phê duyệt Đề án ‘‘cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện
tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh’’ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1    1
270 29/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND
ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình
1    1
271 30/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án giảng dạy
ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2008-2015
1    1
272 31/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 1    1
273 14/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/7/2011
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Ninh Bình
1    1
274 15/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 1    1
275 10/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dântỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
276 11/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Văn hoá – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
277 09/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Uỷ viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
278 08/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
279 07/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
280 06/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Trang sau