Banner_header
00:40 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

 Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
281 05/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
282 04/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
283 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
284 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
285 31/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 1    1
286 24/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
287 25/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
288 26/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
289 27/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
290 28/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
291 29/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
292 30/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
293 31/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
294 32/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
295 33/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
296 42/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2021 1    1
297 34/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 1    1
298 35/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
299 36/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
300 37/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Trang sau