Banner_header
18:17 EDT Thứ tư, 17/08/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

 Văn bản theo chủ đề: Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
301 38/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 1    1
302 39/2021/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết quy định các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
303 40/2021/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết quy định một số chính sách đối với cơ sở giáo mục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa ban có khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình 1    1
304 41/2021/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình 1    1
305 43/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 1    1
306 45/2021/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 cua HĐND tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
307 46/2921/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn itnrh Ninh Bình theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 1    1
308 47/2021/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
309 48/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kết hợp đường giao thông trục sông Chanh, xã Khánh Hòa - Khánh An, huyện Yên Khánh 1    1
310 49/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường B5 đoạn từ cống CT6 đến CT11, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1    1
311 50/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường giao thông dân sinh kết hợp đường ngoài cụm công nghiệp Gia Lập, huyện Gia Viễn 1    1
312 51/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông kết hợp ứng cứu, chạy lũ thượng nguồn sông Lạng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan 1    1
313 52/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường lánh nạn 03 xã vùng phân lũ, chậm lũ Thượng Hòa – Thanh Lạc – Sơn Thành, huyện Nho Quan 1    1
314 53/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã Yên Phong, thị trấn Yên Thịnh và xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô (giai đoạn II) 1    1
315 54/NQ-HĐND 17/08/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT481B (đoạn từ đường QL21B đến ngã ba đường đi đò Đức Hậu) 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... 14, 15, 16