Banner_header
01:17 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản nội bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
21 29/NQ-HĐND 12/07/2019 Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1    1
22 25/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 1    1
23 32/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 1    1
24 33/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
25 34/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
1    1
26 37/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
27 38/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình 1    1
28 42/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1    1
29 05/NQ-HĐND 17/04/2018 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 1    1
30 52/QĐ-BVHXH 31/08/2017 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm thất nghiệp và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
1    1
31 11/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
32 12/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017 1    1
33 04/2017/NQ-HĐND 15/03/2017 Nghị quyết Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020 1    1
34 05/NQ-HĐND 15/03/2017 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình 1    1
35 06/2017/NQ-HĐND 15/03/2017 Nghị quyết về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020 1    1
36 02/CTr-BVHXH 11/01/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 1    1
37 26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về việc Quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021 của tỉnh Ninh Bình 1    1
38 09/NQ-HĐND 16/06/2016 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
39 08/NQ-HĐND 16/06/2016 Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
40 14/NQ-HĐND 16/06/2016 Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 1    1
  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau