Banner_header
02:17 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản nội bộ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
41 15/NQ-HĐND 22/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án bổ sung phải thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
42 03/2012/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2016 1    1
43 29/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND
ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình
1    1
44 10/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dântỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
45 09/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Uỷ viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
46 08/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
47 /2017/NQ-HĐND 29/06/2022 Dự thảo Đề án, Nghị quyết xin ý kiến nhân dân về việc việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 14/10/2013 của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 1    1
48 31/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019 1    1
49 43/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 1    1
50 49/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường B5 đoạn từ cống CT6 đến CT11, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 1    1
  Trang trước  1, 2, 3