Banner_header
01:12 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
221 17/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 1    1
222 20/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 1    1
223 21/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012 1    1
224 22/2011/NQ- HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
225 23/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
226 24/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình 1    1
227 26/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc Quy định chế độ thù lao hằng tháng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
228 27/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình 1    1
229 28/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế
về việc phê duyệt Đề án ‘‘cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện
tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh’’ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1    1
230 30/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án giảng dạy
ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2008-2015
1    1
231 31/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 1    1
232 14/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/7/2011
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Ninh Bình
1    1
233 15/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 1    1
234 11/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Văn hoá – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
235 07/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
236 06/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
237 05/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
238 04/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
239 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
240 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Trang sau