Banner_header
02:22 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
241 24/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
242 25/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
243 26/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
244 27/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
245 28/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
246 29/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
247 30/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
248 31/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
249 32/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
250 33/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
251 42/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020 đến hết năm 2021 1    1
252 34/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022 1    1
253 35/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
254 36/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
255 37/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1    1
256 38/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 1    1
257 39/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
258 40/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định một số chính sách đối với cơ sở giáo mục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa ban có khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình 1    1
259 41/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình 1    1
260 45/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 cua HĐND tỉnh Ninh Bình quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Trang sau