Banner_header
00:59 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
41 01/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
42 02/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
43 03/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương. 1    1
44 04/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương. 1    1
45 05/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình. 1    1
46 06/2021/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. 1    1
47 07/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc cấp lại phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2020 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 1    1
48 08/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc cấp lại 50% số vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng năm 2020 do thành phố Ninh Bình thực hiện cho thành phố Ninh Bình để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 1    1
49 09/2021/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1    1
50 96/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 1    1
51 97/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 1    1
52 98/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
53 99/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
54 100/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình 1    1
55 119/2020/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách 1    1
56 118/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
57 117/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị dự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2021 1    1
58 116/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025 1    1
59 114/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông đối ngoại (đường vào) cụm công nghiệp Cầu Yên, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình 1    1
60 113/2020/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh 1    1
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  Trang sau