Banner_header
01:07 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
201 19/NQ-HĐND 19/07/2012 Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển truyền hình Ninh Bình, nâng cao chất lượng chương trình để quảng bá trên vệ tinh và truyền hình cáp Việt Nam giai đoạn 2012-2015 1    1
202 21/2012/NQ-HĐND 19/07/2012 Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012 - 2015 1    1
203 01/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 1    1
204 02/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc thông qua Đề án Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015 tỉnh Ninh Bình 1    1
205 04/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tam Điệp à đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình 1    1
206 05/2012/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định
tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1    1
207 06/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc thông qua Đề án về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 1    1
208 07/2012/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015 1    1
209 08/2012/NQ-HĐND 17/04/2012 Nghị quyết về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên
thể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012- 2015
1    1
210 17/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 1    1
211 20/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 1    1
212 21/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012 1    1
213 22/2011/NQ- HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
214 23/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
215 24/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình 1    1
216 27/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình 1    1
217 28/2011/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế
về việc phê duyệt Đề án ‘‘cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện
tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh’’ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
1    1
218 30/NQ-HĐND 15/12/2011 Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án giảng dạy
ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2008-2015
1    1
219 14/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/7/2011
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Ninh Bình
1    1
220 15/NQ-HĐND 12/08/2011 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Trang sau