Banner_header
01:42 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
221 10/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dântỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
222 11/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Văn hoá – Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
223 09/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Uỷ viên Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
224 08/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
225 07/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
226 06/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
227 05/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
228 04/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
229 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
230 03/NQ-HĐND 21/06/2011 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 1    1
231 24/2021/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
232 25/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
233 26/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
234 27/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
235 28/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
236 29/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
237 30/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
238 31/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
239 32/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
240 33/NQ-HĐND 29/06/2022 Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1    1
  Trang trước  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Trang sau