Banner_header
01:56 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
41 10/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 1    1
42 11/2021/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình 1    1
43 14/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường Ngô Thì Sỹ, thành phố Tam Điệp 1    1
44 15/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới cầu Kiến Trung, xã Kim Chính bắc qua sông Ân nằm trên tuyến đường tỉnh ĐT.481B 1    1
45 16/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình 1    1
46 17/NQ-HĐND 22/03/2021 Nghị quyết về việc tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV 1    1
47 03/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương. 1    1
48 04/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương. 1    1
49 05/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình. 1    1
50 06/2021/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026. 1    1
51 07/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc cấp lại phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2020 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 1    1
52 08/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc cấp lại 50% số vượt thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh được hưởng năm 2020 do thành phố Ninh Bình thực hiện cho thành phố Ninh Bình để thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 1    1
53 09/2021/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở nhưng không được xác định là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1    1
54 96/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 1    1
55 97/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 1    1
56 98/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
57 99/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
58 100/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình 1    1
59 119/2020/NQ- HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; chính sách 1    1
60 118/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Trang sau