Banner_header
03:57 ICT Thứ bảy, 02/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » DIỄN ĐÀN ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Nhìn lại chặng đường 5 năm họa động của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ ba - 06/09/2016 14:21

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh đã bầu Ban Kinh tế và Ngân sách gồm 7 thành viên (gồm 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng ban và 04 Ủy viên), trong đó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm.

Về trình độ chuyên môn: 01 thành viên trình độ Tiến sỹ chiếm 14%; 01 thành viên trình độ Thạc sỹ chiếm 14%; 02 thành viên trình độ Đại học chiếm 43%; 02 thành viên trình độ Trung cấp chiếm 29%. Đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh bố trí Trưởng ban hoạt động chuyên trách, hơn nữa Trưởng ban có thời gian dài hoạt động chuyên trách từ giữ cương vị Phó Trưởng ban, đến Trưởng ban nên có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực hiễn, rất thuận lợi cho việc điều hành hoạt động của Ban; đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, bố trí công việc và tiến hành hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng.
Cuối nhiệm kỳ, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Trưởng ban (do nghỉ chế độ) và 01 Phó ban; sau đó bầu kiện toàn lãnh đạo Ban. Hiện nay, Ban có 5 thành viên, gồm 1 Trưởng ban (do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiêm nhiệm), 1 Phó Trưởng ban và 3 Ủy viên, không có thành viên hoạt động chuyên trách. Việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiêm nhiệm Trưởng Ban đã phát huy được vai trò chỉ đạo của cấp ủy khi thực hiện nhiệm vụ của HĐND.
Cơ cấu tổ chức và trình độ năng lực của Ban trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tăng cường cho nên chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, hình thức và kỹ năng hoạt động của Ban có tính chuyên nghiệp hơn, thể hiện qua việc chủ động trong công việc của HĐND, chất lượng các báo cáo thẩm tra, các cuộc giám sát được nâng lên, có tính phản biện sâu sắc, các quyết định có tính độc lập cao hơn - đây là một trong những yêu cầu hàng đầu của HĐND.
Căn cứ vào Chương trình công tác hàng năm, Ban Kinh tế và Ngân sách chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng có sự điều hoà, phối hợp chặt chẽ của Thường trực HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát, khảo sát được Ban chuẩn bị chu đáo, tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; các thành viên Ban tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của Ban với tinh thần nghiêm túc, sâu sát và khách quan. Kết thúc mỗi cuộc giám sát đều ban hành Báo cáo kết quả giám sát gửi đến cơ quan có trách nhiệm và đơn vị được giám sát… Nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Kinh tế và Ngân sách đã thực hiện 13 cuộc giám sát, khảo sát tại 120 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân, việc thực hiện những chính sách địa phương ban hành; điển hình là giám sát việc thực hiện việc hỗ trợ vụ Đông, thủy lợi phí; việc thực hiện thuế tài nguyên, phí Bảo vệ môi trường; việc hiện trình tự quản lý đầu tư XDCB các công trình có nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước… Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở kết quả từng cuộc giám sát, khảo sát, Ban Kinh tế và Ngân sách đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất 222 ý kiến, kiến nghị đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện. Nhiều kết luận, kiến nghị của Ban được UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các cơ quan chức năng liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện tốt, giúp cho các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, có biện pháp hữu hiệu tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau giám sát, Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Ban. Tỷ lệ các kiến nghị sau các cuộc giám sát được giải quyết đạt trên 70%.
Hoạt động thẩm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Ban HĐND tỉnh. Thông qua hoạt động thẩm tra, khẳng định những nội dung đúng, phù hợp, chỉ ra những vấn đề bất cập, hạn chế, giúp đại biểu HĐND tỉnh có tài liệu quan trọng trong thảo luận và quyết định các vấn đề tại kỳ họp để các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, sát thực tiễn, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Qua 15 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII, thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách đã chủ trì, phối hợp với các ban thẩm tra 43 báo cáo, 55 đề án, dự thảo nghị quyết, giúp HĐND tỉnh ban hành 55 nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế và Ngân sách (22 nghị quyết hàng năm theo Luật định và 33 nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh). Việc thẩm tra đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong quá trình thẩm tra, thành viên Ban đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia ngay từ khi xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, tạo điều kiện cho các thành viên của Ban tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cần thẩm tra, đảm bảo tính thống nhất khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Căn cứ pháp lý, tình hình thực tiễn xây dựng đề án, kết hợp với tổ chức khảo sát thực tế, các thành viên của Ban đã phát hiện và tham gia nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể để UBND tỉnh hoàn chỉnh đề án. Do vậy, chất lượng các báo cáo thẩm tra của Ban từng bước được nâng cao, tính phản biện tương đối rõ nét, là một trong những cơ sở quan trọng, tạo căn cứ tin cậy để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp.
Việc thực hiện phát sinh giữa hai kỳ họp do Thường trực HĐND tỉnh giao, Ban Kinh tế và Ngân sách đã thẩm tra 222 nội dung tập trung vào lĩnh vực đất đai (điều chỉnh, bổ sung giá đất, trích lập quỹ phát triển đất), phân bổ vốn Trung ương cấp bổ sung cho tỉnh; cấp bổ sung và hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh; chấp thuận và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh... Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, căn cứ các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách đã báo cáo kết quả thẩm tra đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian, các kiến nghị xác thực, thể hiện rõ chính kiến để Thường trực HĐND tỉnh căn cứ xem xét, thông báo ý kiến để UBND tỉnh tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Tại các kỳ họp, các thành viên của Ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu, tích cực nghiên cứu văn bản pháp luật, tìm hiểu nắm bắt tình hình thực tiễn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tham gia vào các nội dung của kỳ họp.
Có được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường trực HĐND tỉnh, sự phối kết hợp của các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành chức năng; sự tham mưu, phục vụ kịp thời, chu đáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên trong Ban. Đây là điều kiện thuận lợi để Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ theo luật định góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo tinh thần của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tác giả bài viết: Trịnh Minh Huệ - Phòng CTHĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn