Banner_header
12:04 ICT Thứ hai, 04/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Văn phòng HĐND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phụ trách các xã, phường, thị trấn đặc thù của các cơ quan, đơn vị

Theo Quyết định số 140-QĐ/TU, Văn phòng HĐND tỉnh phụ trách xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình và Doanh nghiệp kết nghĩa với xã là Công ty TNHH Thiên Trường An, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Xuân Cương.

Chi tiết»

Một số kết quả trong phát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Kim Sơn

Những năm cuối của thế kỷ XX với thị trường tiêu thụ truyền thống là các nước XHCN, riêng giá trị các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Kim Sơn chiếm tỷ trọng từ 30% - 40% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Trong những năm gần đây, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, nhưng dưới sự quan tâm thu hút đầu tư của huyện, sự năng động của các doanh nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp của huyện tiếp tục phát triển tích cực, tạo nhiều việc làm, nâng cao mức sống của người dân.

Chi tiết»

Thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển huyện Kim Sơn

Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Mỹ, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông (huyện Kim Sơn) là 6/311 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của nước ta giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013. Là các xã đặc biệt khó khăn, thời gian qua có nhiều chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều chính sách hỗ trợ đời sống người dân được tổ chức thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng này.

Chi tiết»

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Bình: Dấu ấn hoạt động Nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban Văn hóa - Xã hội được HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII tại kỳ họp thứ nhất bầu ra 07 thành viên, gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và 04 ủy viên. Trong đó có 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; 05 đại biểu nữ; 02 đại biểu làm công tác Đảng, 03 đại biểu làm công tác quản lý nhà nước, 02 đại biểu cơ sở. Về chuyên môn: 02 đại biểu đang học nghiên cứu sinh, 01 đại biểu đang học Cao học, 04 đại biểu trình độ Đại học. Về chính trị: 05 đại biểu Cao cấp, 02 đại biểu Trung cấp. Hiện nay, Ban có 05 thành viên, gồm 01 Phó Trưởng ban và 04 ủy viên. Với cơ cấu, số lượng, chất lượng như trên, Ban đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác; các thành viên Ban đã phát huy vai trò cá nhân trong việc nắm bắt, phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri các ngành, các cấp nơi công tác tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng phục vụ yêu cầu công tác.

Chi tiết»

Yên Mô mở rộng mô hình cây đông có giá trị kinh tế

Trong những năm qua, ở huyện Yên Mô sản xuất vụ đông đang dần trở thành vụ sản xuất cho thu nhập tương đương với vụ đông xuân và vụ mùa, một số diện tích gieo trồng những cây có giá trị kinh tế đã mang lại giá trị thu nhập/ha canh tác cao gấp 2-3 lần trồng lúa, do vậy sản xuất vụ đông đã và đang được các xã, thị trấn trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên từ năm 2013 đến nay sản xuất vụ đông của huyện có chiều hướng sụt giảm về diện tích nhất là diện tích cây đậu tương, khoai tây, khoai lang. Nguyên nhân chính là do: thiếu hụt lao động nông nghiệp; sản xuất vụ đông đòi hỏi khá khắt khe về thời vụ, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tính rủi ro cao; giá cả vật tư đầu vào, giá công lao động tăng cao, giá nông sản sau thu hoạch thấp, một số sản phẩm nông sản không bảo quản được lâu, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Chi tiết»