Banner_header
09:29 ICT Chủ nhật, 26/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Hội nghị công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình

Thứ ba - 01/06/2021 15:41

Sáng ngày 01/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Hội nghị công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình

Hội nghị công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, có 4 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Công tác Quốc hội, Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Thông tin, Dân nguyện, Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là cơ quan tương đương Sở; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2021.
Các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/6/2021; Các đồng chí: Đinh Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Vũ Thị Liễu, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/6/2021. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh cho biết: Trong thời gian 12 năm (từ 2004 - tháng 5/2016) mô hình Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là Văn phòng phục vụ chung. Thực hiện Nghị quyết 1097 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 30/5/2016 Văn phòng chung được tách thành 2 Văn phòng (Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh). Dù là Văn phòng chung, hay Văn phòng riêng, thời gian qua tập thể đội ngũ lãnh đạo và công chức, người lao động của  2 văn phòng đã luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 
Việc hợp nhất 2 Văn phòng là phù hợp với quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ; bảo đảm thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 1004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy các phòng, ban hành quy chế hoạt động. Chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để tham mưu tổ chức và phục vụ các kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh; với các cơ quan, tổ chức có liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp để đưa Văn phòng tiếp tục có bước phát triển mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng phải luôn đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trước mắt tập trung tham mưu chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV; giúp Đoàn ĐBQH tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng chí cũng lưu ý tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng phải luôn đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của tập thể, cá nhân.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thay mặt tập thể lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao phó. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí hứa tiếp tục đem hết tâm huyết, trí tuệ của mình, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của cơ quan và sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh cũng như tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan; xây dựng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


Tác giả bài viết: Thùy Dương - Văn phòng HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn