Banner_header
03:45 ICT Thứ bảy, 02/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Hội nghị lấy ý kiến vào Chương trình công tác và điều hòa, thống nhất kế hoạch giám sát năm 2016

Thứ hai - 22/02/2016 13:54

Chiều ngày 07/01/2016, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Chương trình công tác và điều hòa, thống nhất kế hoạch giám sát năm 2016. Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Phòng Tổng hợp và đại diện Phòng Thông tin-Dân nguyện.

Theo dự kiến, năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh có 6 chương trình công tác. Trước hết để chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh và xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 đã được HĐND tỉnh thông qua; phối hợp đề xuất dự kiến nội dung chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh bảo đảm có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan xem xét kịp thời các vấn đề phát sinh do UBND tỉnh đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật và giải quyết được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng.

Ngày 10/12/2015, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chương trình giám sát, khảo sát năm 2016. Để thục hiện nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh điều hòa, phối hợp một cách khoa học hoạt động giám sát, khảo sát, tránh trùng lắp về thời gian, đối tượng và nội dung. Trong đó có giám sát thường xuyên giữa hai kỳ họp, giám sát chuyên đề và giám sát theo theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác thông tin-dân nguyện được dự kiến với 3 hoạt động lớn đó là: Đổi mới Trang thông tin điện tử và Bản tin của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri. Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp công dân theo Nghị quyết của Quốc hội, quy định của pháp luật và Quy chế tiếp công dân của tỉnh.

Cùng với đó là công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND…Tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp hoạt động của Thường trực HDND tỉnh Khóa XIV. Chỉ đạo điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh. Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động HĐND cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Về Kế hoạch giám sát năm 2016 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh theo dự kiến có giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 21/ NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh; tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và thực hiện một số cuộc giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Trong đó, dự kiến năm 2016 có 9 cuộc giám sát theo chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thể hiện cơ bản đồng tình với dự thảo Chương trình công tác và Kế hoạch giám sát. Trong đó, có ý kiến đề nghị cần tách nhiệm vụ tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành mục riêng. Đề nghị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh để thống nhất thời gian và giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Về công tác giám sát đề nghị điều hòa thời gian, đối tượng, địa điểm tổ chức các cuộc giám sát một cách hợp lý phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghi, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã giải trình và tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu. Trong đó, thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh để thống nhất thời gian và giao các cơ quan chuyên môn chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND tỉnh. Về công tác giám sát sẽ điều hòa để đảm bảo thống nhất trong năm Thường trực và các Ban giám sát không quá 2 lần tại mỗi huyện, thành phố; điều chỉnh thời gian tổ chức các cuộc giám sát một cách hợp lý phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn chuẩn bị tiếp thu các ý kiến cụ thể vào hai văn bản kịp thời tham mưu ban hành để triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trong năm 2016.

 Dương Viết Yên

Trưởng Phòng Thông tin - Dân nguyện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn