Banner_header
02:25 EDT Chủ nhật, 03/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » ĐBQH&HĐND » TIN TỨC-SỰ KIỆN

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2018

Thứ sáu - 25/01/2019 04:18

Ngày 24/1, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan HĐND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, Văn phòng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý và cả năm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Trong đó nổi bật là đã tham mưu tổ chức tốt 3 kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu, phối hợp chuẩn bị nội dung, trình HĐND tỉnh ban hành 44 nghị quyết đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh. 
 Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 9, Văn phòng đã tích cực, chủ động tham mưu để HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh được tổ chức công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, đúng quy định của pháp luật...
Văn phòng cũng đã tham mưu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề và các cuộc khảo sát. Đồng thời giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh khảo sát, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, cam kết khi trả lời chất vấn, kết luận sau giải trình, góp phần để hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đi vào thực chất, hiệu quả hơn. 
Tham mưu, giúp các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra và tham mưu để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến với UBND tỉnh trong việc giải quyết 59 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp theo quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh…
Ngoài ra, trong năm 2018, Văn phòng HĐND tỉnh đã thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đó là: Tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và nhân viên trong cơ quan Văn phòng về chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, của tỉnh; nhất là chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh năm 2019.
Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND; kỹ năng xây dựng các kế hoạch, báo cáo, đề án… để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND trên các lĩnh vực cụ thể đã được phân công.
Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Văn phòng, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để cho mỗi cán bộ, công chức nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Mỗi người phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; thường xuyên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; cần năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong hoạt động thực tiễn. Chủ động tìm hiểu, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ...Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu là Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, giúp việc của bộ máy Văn phòng.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo, bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, người lao động; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có tư duy đổi mới và sáng tạo.
Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan có liên quan trên tất cả các mặt công tác để tham mưu, phục vụ hiệu quả các mặt hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh.
Hội nghị đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác: ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu, cơ quan đơn vị với tổ chức công đoàn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân…
 

Tác giả bài viết: Tô Hồng Vân - Phòng Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn