Ban Văn hóa – xã hội khảo sát kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Đề án 23/ĐA-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh, trong các ngày từ 19-28/9/2016, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát một số trường học trên địa bàn các huyện, thành phố.
Hình ảnh khảo sát tại các đơn vị của Đoàn giám sát
Qua khảo sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cơ bản đạt hiệu quả tốt, công tác đầu tư đảm bảo mục đích của Đề án, kết quả đầu tư đã giải quyết một phần tình trạng thiếu phòng học, việc học sinh phải học trong các phòng xuống cấp, học hai ca; đồng thời nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa phòng học, tăng cường cơ sở vật chất trường học góp phần chuẩn hóa và xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
Tuy nhiên, số kinh phí trái phiếu chính phủ hỗ trợ thấp hơn so với nhu cầu (đạt 45%) nên chỉ một số trường xuống cấp nghiêm trọng sẽ được ưu tiên đầu tư trước. Các công trình được hỗ trợ không quá 55% vốn (TPCP 50% và ngân sách tỉnh 5%), thấp hơn mức dự kiến của Đề án, số kinh phí còn lại được giao cho các địa phương cân đối từ ngân sách huyện, xã và các nguồn huy động. Các địa phương được đầu tư rất khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí đối ứng để xây dựng các công trình, dẫn tới có một số công trình vẫn còn dở dang từ năm 2008-2009; một số trường hợp đề án được phê duyệt, mặc dù chưa được cấp vốn, các nhà thầu đã chủ động đề nghị với chủ đầu tư (UBND các xã) tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng công trình, cuối cùng Đề án không được cấp kinh phí, công trình để  dở dang, chủ yếu tập trung ở huyện Kim Sơn.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng - Phòng CTHĐ