Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIII: Miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

Sáng ngày 26/2, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp
Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh tại kỳ họp này là bước tiếp theo trong việc củng cố bộ máy lãnh đạo chính quyền của tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và các nghị quyết của HĐND tỉnh, là một bước quan trọng trong việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp, 38/38 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Văn Dung; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Ngô Văn Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Tống Quang Thìn; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Tống Quang Thìn; bầu bổ sung ông Chu Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đúng pháp luật, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIII đã hoàn thành những nội dung đề ra. Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kỹ năng, kinh nghiệm của mình, hoàn thành tốt trọng trách mà HĐND tỉnh giao.
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm tại kỳ họp, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cán bộ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; đồng thời ghi nhận những công lao, đóng góp tâm huyết của các đồng chí đối với HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, người đại biểu nhân dân, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh nhà.
Phan Thùy Linh
Phòng Thông tin - Dân nguyện