Thường trực HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Gia Viễn

Ngày 16/7/2018, HĐND huyện Gia Viễn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND huyện. Đồng chí Đinh Ngọc Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và có bài phát biểu tại kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Gia Viễn  xem xét 13 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, MTTQVN tỉnh, VKSND, TAND, Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận các tờ trình, đề án và thông qua 5 nghị quyết.
Bên cạnh việc thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV, qua nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, cùng với việc theo dõi sự phát triển của huyện Gia Viễn, đồng chí Đinh Ngọc Hà đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Huyện ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Huyện Gia Viễn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đồng chí ghi nhận, biểu dương Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong bối cảnh chung của cả nước, dự báo những tháng còn lại trong năm 2018 tiếp tục sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm của kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Gia Viễn phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém; xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, tìm ra nguyên nhân và rút bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, quyết liệt hơn nằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2018. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện chỉ đạo tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện đúng, trúng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, đề ra các giải pháp, tiến độ thực hiện; phải kiên trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan giải quyết kiến nghị sau giám sát. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, đảm bảo thực chất, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Các vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các cơ quan liên quan, với tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt hơn các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực.
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp