Kết quả công tác từ ngày 09-13/5, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 16-20/5/2016

Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/2_1.doc