Kết quả công tác từ ngày 13-17/6, dự kiến nhiệm vụ từ ngày 20-24/6/2016

Xem chi tiết tại đây /uploads/news/2016_02/3_5.doc