Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 12/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì phiên giải trình có đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường; đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.
Quang cảnh phiên giải trình
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà nhấn mạnh thời gian qua, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển, bước đầu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…Đa số chủ cơ sở kinh doanh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ và trang thiết bị phục vụ. Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa trên địa bàn được chú trọng và tăng cường, dần đi vào nề nếp; các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa từng bước được hạn chế. Tuy nhiên, việc vi phạm các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh karaoke, quảng cáo vẫn còn, như: Một số cơ sở kinh doanh không có giấy phép, cơ sở dừng hoạt động không thông báo với ngành chức năng; kinh doanh dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký; địa điểm kinh doanh không đảm bảo diện tích, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ; hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định ảnh hưởng đến sinh hoạt, gây bức xúc trong nhân dân; còn tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ để ăn chơi, sử dụng ma túy, tệ nạn xã hội; quảng cáo không xin phép, quảng cáo không đúng nội dung cấp phép; vi phạm quy định về số biển, kích thước biển, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị …Tình trạng trên đòi hỏi các cấp, các ngành cần tập trung vào cuộc, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, từng bước khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị có 22 lượt đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND: huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình giải trình liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, quảng cáo. Lãnh đạo các đơn vị giải trình đã trả lời làm rõ các ý kiến của các đại biểu, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm về những hạn chế của ngành trong thời gian qua.
 

Đ/c Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên giải trình
 
Kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các ngành, các cấp trong thực hiện công tác quản lý dịch vụ văn hóa. Tuy vậy, vẫn còn ý kiến trả lời còn chung chung, đặc biệt là công tác phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp; còn để xảy ra việc quảng cáo chưa đúng như cơ sở đăng ký; bất cập trong cấp phép hoạt động karaoke; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm còn hạn chế. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, nhân dân trong quản lý, chấp hành pháp luật và hưởng thụ dịch vụ văn hóa; có giải pháp tổng thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn kịp thời Đội kiểm tra liên ngành 814, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của hai cơ quan nòng cốt là Văn hóa và Công an với chính quyền các địa phương. Chỉ đạo bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý dịch vụ văn hóa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh những sai phạm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm, tăng cường hậu kiểm; thực hiện tốt sự phối kết hợp trong công tác quản lý các dịch vụ văn hóa; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác quản lý hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là đối với cấp xã; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động này. Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm theo thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý dịch vụ văn hóa. Chỉ cấp phép cho các cơ sở kinh doanh khi đủ điều kiện. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ các cam kết tại phiên giải trình của các đơn vị giải trình.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp