Banner_header
02:30 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Công văn

 Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 02/CTr-BVHXH 11/01/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 1    1
2 01/CTr-TTHĐ 10/01/2017 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình 1    1
3 02/KH-TTHĐ 10/01/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017 1    1
4 04/BC-HĐND 09/01/2017 Kết quả thẩm tra tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2016 cho Công an tỉnh để chi phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh 1    1
5 27 /BPC-TTDN 20/09/2016 Công văn về việc khảo sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 1    1
6 23/KH-HĐND 09/08/2016 Kế hoạch Giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 1    1
7 24/KH-HĐND 15/05/2016 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 1    1