Banner_header
00:57 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Quyết định

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 52/QĐ-BVHXH 31/08/2017 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm thất nghiệp và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
1    1
2 04 /QĐ-BVHXH 17/01/2017 Quyết định về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 1    1
3 30/QĐ-TTHĐ 24/08/2016 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính 1    1