Banner_header
02:34 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản Cơ quan liên ngành

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 08 /QĐ-BVHXH 20/04/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
2 04 /QĐ-BVHXH 17/01/2017 Quyết định về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 1    1
3 01/CTr-TTHĐ 10/01/2017 Chương trình giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình 1    1
4 02/KH-TTHĐ 10/01/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017 1    1
5 04/BC-HĐND 09/01/2017 Kết quả thẩm tra tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2016 cho Công an tỉnh để chi phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh 1    1
6 27 /BPC-TTDN 20/09/2016 Công văn về việc khảo sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 1    1
7 30/QĐ-TTHĐ 24/08/2016 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính 1    1
8 23/KH-HĐND 09/08/2016 Kế hoạch Giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 1    1
9 24/KH-HĐND 15/05/2016 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 1    1