Banner_header
03:57 ICT Thứ bảy, 02/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  Nghị quyết Bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh

Trích yếu Nghị quyết Bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh
Số kí hiệu 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/07/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Người ký Trần Hồng Quảng

Nội dung

Nghị quyết Bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ -HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng khu công nghiệp Gián Khẩu 

File đính kèm