Banner_header
13:02 ICT Thứ hai, 04/07/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Các Ban HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 08 /QĐ-BVHXH 20/04/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
2 52/QĐ-BVHXH 31/08/2017 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm thất nghiệp và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
1    1
3 04 /QĐ-BVHXH 17/01/2017 Quyết định về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; Tổ chức và hoạt động của các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 1    1
4 02/CTr-BVHXH 11/01/2017 Chương trình công tác năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 1    1
5 04/BC-HĐND 09/01/2017 Kết quả thẩm tra tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2016 cho Công an tỉnh để chi phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh 1    1
6 27 /BPC-TTDN 20/09/2016 Công văn về việc khảo sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 1    1
7 23/KH-HĐND 09/08/2016 Kế hoạch Giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 1    1
8 24/KH-HĐND 15/05/2016 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh 1    1
9 /2017/NQ-HĐND 04/07/2022 Dự thảo Đề án, Nghị quyết xin ý kiến nhân dân về việc việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 14/10/2013 của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình 1    1