Banner_header
01:15 ICT Thứ tư, 29/06/2022
Cổng thông tin Quốc Hội Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Ứng dụng Bluezone
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 01/NQ-HĐND 23/02/2021 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
2 12/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017 1    1
3 13/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết về việc chấp thuận Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020 1    1
4 14/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 1    1
5 15/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Quy định mức trích (tỷ lệ %) kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 1    1
6 16/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam), đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình 1    1
7 17/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Bình 1    1
8 18/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình 1    1
9 19/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Bổ sung 05 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu vào Biểu 3 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách cấp tỉnh 1    1
10 20/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghịq quyết Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
11 21/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1    1
12 22/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020 1    1
13 24/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình 1    1
14 25/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý 1    1
15 26/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình 1    1
16 27/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 1    1
17 28/2017/NQ-HĐND 06/07/2017 Nghị quyết Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 1    1
18 08/NQ-HĐND 05/07/2017 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
19 09/NQ-HĐND 05/07/2017 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1    1
20 10/NQ-HĐND 05/07/2017 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2018 1    1
1, 2  Trang sau